ścinać się – ściąć się


ścinać się – ściąć się
ścinać się – ściąć się {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o cieczach, substancjach płynnych: przechodzić w stan stały; krzepnąć, zestalać się, tężeć, zamarzać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Galaretka już prawie się ścięła. Jest tak zimno, że woda w garnku się ścięła. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o białku: zmieniać wewnętrzną strukturę': {{/stl_7}}{{stl_10}}W wysokiej temperaturze białko ścina się. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'sprzeczać się, kłócić się; doprowadzać do ostrej wymiany zdań': {{/stl_7}}{{stl_10}}Znowu się ścięli o jakieś głupstwo. Ścinali się często o różne rzeczy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_8}}środ. {{/stl_8}}{{stl_7}}'otrzymywać na egzaminie ocenę niedostateczną; oblewać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ściął się na ustnym. Ściął się na fonetyce. Ścina się na każdym egzaminie. ZOB. krew ścina się – ścięła się {{/stl_10}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}w żyłach {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ściąć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. ścinać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ściąć — dk Xc, zetnę, zetniesz, zetnij, ściął, ścięła, ścięli, ścięty ścinać ndk I, ścinam, ścinasz, ścinają, ścinaj, ścinał, ścinany 1. «oddzielić coś od podstawy, całości, usunąć coś skądś za pomocą ostrego narzędzia» Ściąć trawę, gałęzie. Ściąć las.… …   Słownik języka polskiego

  • ścinać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, ścinaćam, ścinaća, ścinaćają, ścinaćany {{/stl 8}}– ściąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Va, zetnę, zetnie, zetnij, ściął, ścięli, ścięty {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o czymś, co… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ścinać – ściąć — {{/stl 13}}{{stl 8}}{komuś} {{/stl 8}}krew w żyłach {{/stl 13}}{{stl 7}} powodować wielki wstrząs uczuciowy, przerażenie, grozę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Opowieści uchodźców ścinały krew w żyłach. Widok miejsca zbrodni ściął mu krew w żyłach. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień